IMPRESSUM

 

Kulla Marketing Ltd.

Tyskland:
Amselweg 7, 23701 Eutin
CEO Heidrun Möller-Jahnsen
Telefon: +49 4521 765 52 04
E-Mail: shop@taberna-historica.com
Org.nr.: DE 815325948
registrert i handelsregisteret ved Amtsgericht Lübeck
Handelsregisternummer: HRB 13339 HL

Storbritannia:
69 Great Hampton Street
B18 6EW Birmingham
Director Heidrun Möller - Jahnsen
Registered in England & Wales.
Company no.: 06726888

 

Link til den europeiske kommisjonens side for forordningen om tvistløsning online ved konsumenttvister. ( OS-Plattform ), LINK -  http://ec.europa.eu/odr

 

Siden 02.08.2015 er vi medlem av initiativet  "FairCommerce".
Nærmere informasjoner finner du her:  www.fair-commerce.de

Ansvarlig for denne hjemmesidens innhold iht. tysk lovs §6 MDStV er H. Möller-Jahnsen.


Rettslige henvisninger til internetsiden

Alle tekster, bilder og andre her offentliggjorte informasjoner er vår eiendom og beskyttet av opphavsrettslover såvidt det ikke består tredje persons opphavsrett. I alle fall er en mangfoldiggjøring, spredning eller offentliggjøring uten vår tillatelse ikke tillatt.  Vi har ingen kontroll over og vi aksepterer ikke noe ansvar for inneholdet på noen side som vi linker til (om siden vi linkar til ikke drives av oss). Ansvarlig for slike linker er sidens eier. For disse linkene har vi ikke overvåknings- eller kontrollplikt. Får vi kjenskap til at noe er i strid med loven, vil denne linken fjernes omgående.