Personopplysninger

 

Kulla Marketing har ansvar for at de personopplysninger som oppgis i forbindelse med et kjøp behandles i samsvar med personopplysningsloven. Gjennom kjøpsavtalen med Kulla Marketing samtykker du i at dine opplysninger oppbevares for å kunne behandle din kjøpsordre og gjennomføre kjøpet, tilrettelegge for framtidige kjøp, oppdatere ordrestatus, samt for utsending av tilbud fra Kulla Marketing, eller Kulla Marketings samarbeidspartnere gjennom sms, e-post eller annen direktreklame. Som kunde kan du få innsyn i de oppbevarte opplysningene, endre oppløysningene eller be om at opplysningene slettes. Du kan ogå når som helst trekke tilbake ditt samtykke til å få å få usendt tilbud.