BARN

BARN

BARN

Det stilles spesielle krav til barneklær. For det første må snitt og størrelse passe til kroppsbygningen for en bestemt alder. For det andre skal de være komfortable, praktiske og lett til å rense.

Med våre kostymer forholder det seg ikke annerledes. Ved siden av våpenfrakker for dne unge ridder eller kjolen for den unge hoffdamen, tilbyr vi også rustninger og polstervåpen som er spesielt laget for barn. Slik kan forskjellige kostymeidéer bli virkelighet, om det skal skildre en modig røverprinsesse, en lur trollmann eller en modig kriger. Her finner du hurtig den passende kostymen.

Våre polstervåpen skal derimot ikke forstås som leketøy. De er der for  sikrest mulig å skildre en væpnet kamp. Vi forutsetter en ansvarsbevisst omgang med disse rekvisitaene. Dette skal bare skje efter utførlig innføring og under oppsikt.